HOTEL & RESTAURANT 

OTEVŘENO/OPEN 24/7
+420/603204408

Parking ZIMA / WINTER

Parkování ve Svatém Petru - k hotelu hosty převezeme sněžným skútrem. 
Parking in Svatý Petr - guests will be transported to the hotel by snowmobile.

Parking LÉTO / SUMMER

Parkování přímo u hotelu. 
Parking right next to the hotel.

Vítáme vás na stránkách legendárního horského hotelu Hromovka ve Špindlerově Mlýně

Jeden z prvních domečků ve Špindlerově Mlýně, který před více než 130 lety vzniknul, byla právě maličká boudička Hromovka. Později se z ní stala chatička Hromovka, ještě později chata Hromovka a od roku 1994 jsme z tohoto magického místa uprostřed lesů udělali rovnou hotel. Hromovku provozujeme již 26 let. Naše klientela je velice různorodá avšak z 95% věrná. Kromě zajímavých lidí z celého světa zde můžete potkat známé osobnosti z  kulturního světa,  umělce, skladatele nebo skvělé herce. Jedinečná atmosféra a rodinné přátelské klima je přesně to, co od tohoto magického místa každý očekává. 

Ať přijedete ve dne nebo v noci, čeká vás profesionální a neformální servis, útulná hotelová restaurace s otevřeným krbem, letní terasa, kvalitní gastronomie a prvotřídní domácí pečivo, které pečeme každých 30 minut. Jakožto jediný hotel na světě jsme vybaveni pravým cibulákovým porcelánem a  krásným sklem dovezeného z celého světa. Připravujeme kávu, kterou vozíme z našich expedic po Africe a hosté mají příležitost se nadýchat  cestovateské atmosféry přímo v prostorách restaurace a klubu UNESCO. Jsou zde stovky velkoformátových fotografií, které jsme pořídili ve 42 zemích Afriky a na 500 zajímavostí dovezených ze 106 zemí světa. To jsou jen některé z atributů vytvářejících ojedinělý genius loci. 

Welcome to the website of the legendary Hromovka Mountain Hotel in Špindlerův Mlýn

One of the first little houses in Špindlerův Mlýn, built more than 130 years ago, was the tiny Hromovka cabin. It later became the Hromovka cottage, later still the larger Hromovka chalet and since 1994, we have made this magical location in the middle of the woods into a hotel. We have been running Hromovka for more than 26 years now. Our clientele is extremely varied but 95% loyal. Apart from interesting people from all over the world, you can meet famous personalities from the cultural scene here, artists, composers and great actors. The unique atmosphere and friendly family feel of the place is exactly what everybody expects of this magical place.

Whether you arrive during the day or at night, professional and informal service awaits you, a cosy hotel restaurant with an open fireplace, a summer terrace, high-quality gastronomy and delicious homemade bread and rolls which we bake every 30 minutes. We are the only hotel in the world to serve our meals on genuine blue onion porcelain and our drinks from beautiful glassware brought here from all over the world. The coffee we brew is brought back from our expeditions to Africa and guests have the opportunity to soak up the travel atmosphere in the restaurant and UNESCO Club. There are hundreds of large-format photographs here which we took in 42 countries throughout Africa and around 500 interesting artefacts which we have brought back from 106 countries around the world. These are only some of the things which go to make up the unique genius loci.

Hromovka je zachráněna!

Maminky v potížích!

Alexandr Bílek!

Páry toužící po klidné, romantické dovolené v Krkonoších.

Cestovatelé a sportovci kteří ocení běžecké, cyklistické a turistické sjezdové trasy přímo u hotelu.

Větší skupiny lidí, pořádající u nás své firemní akce, semináře, školení, školy v přírodě nebo svatby.

Ubytování u sjezdovky

Psi vítáni

Sauna

Provozovatel / Operator

Alexandr Bílek
Špindlerův Mlýn 6,
543 51 Špindlerův Mlýn
IČO 61240524 DIČ CZ7304210573

rezervace / reservation
ubytování/accomodation

Petra Lešová +420 604 230 664 
email: hromovka@hromovka.cz 

 

rezervace / reservation
restaurant/transport 24/7

Alexandr Bílek +420 603 204 408
Jana Benešová +420 776 804 260
Alexandra Bílková +420 604 622 882
email: hromovka@gmail.com