Zima ve Špindlerově
Mlýně

Winter in Špindlerův
Mlýn

Sjezdové tratě:  
přímo od hotelu dojedete ke sjezdovce Hromovka na lyžích (cca 300m). Tato sjezdová trať je součástí celého SKIAREÁLU, tzn. že máte k dispozici 2x červenou HROMOVKU, jednu modrou, jednu červenou a jednu černou sjezdovku ve Svatém Petru. Vše je propojené. K hotelu Hromovka se dostanete zpět, pokud pojedete z horní stanice PLÁNĚ po modré, u konečné lanové dráhy HROMOVKA (asi v polovině modré sjezdovky) odbočíte doleva a po sjetí prvního prudkého svahu se dáte doprava (je zde ukazatel). Po 5 minutách dojedete k hotelu na lyžích. Sjezdové tratě jsou v provozu od 8.00 h - 16.00 h
Běžecké tratě:
přímo kolem hotelu Hromovka vede hlavní běžecká magistrála, po které se dostanete do Strážného nebo na Pláně, kde vedou další trasy. Celkem je zde 86 km běžeckých tratí.
Noční lyžování:
Nejdelší lyžařská sjezdovka v ČR, která slouží k nočnímu lyžování je vždy perfektně osvětlena, upravena a je v provozu od 18.00-21.00 hodin. Z Hromovky jste na lyžích na sjezdovce za 2 minuty.
Pěšky nabo na sáňkách:
Od hotelu Hromovka vedou dvě trasy, po kterých se dostanete do centra města. Jedna vede přímo do centra, je dlouhá 1,5 km. Druhou je hlavní magistrála, po které se dostanete na naše parkoviště ve Svatém Petru a dále pokračujete do centra města. Je to 2,5 km.
Dolu ano, nahoru se mi nechce:
Pokud se vám již zpět pěšky nechce, můžete zavolat sněžný taxi skútr, který je k dispozici 24/7. 

Zimní Špindlerův Mlýn nabízí svým návštěvníkům kvalitní zázemí pro jejich zimní dovolenou. Hlavním cílem návštěvníků Špindlu v zimě je lyžování na 27 km perfektně upravených sjezdovkách, kde můžete lyžovat na jeden skipas. Pokročilým lyžařům i začátečníkům nabízí naše město výběr půjčoven vybavení a lyžařských škol. 
 

Downhill runs:
You can ski down to the Hromovka ski slope directly from the hotel (approx. 300 m). This downhill run is part of the whole SKI RESORT, meaning that you have 2x red HROMOVKA runs, one blue and one black run at your disposal in Svatý Petr. Everything is linked. You can find your way back to the Hromovka hotel if you ski down from the top station at PLÁNĚ along the blue run, turn left at the top station of the HROMOVKA lift (about halfway down the blue run) and after skiing down the first steep slope, ski to the right (there is a sign there). After 5 minutes, you will reach the hotel on skis. The downhill runs operate from 8.00 a.m. until 4.00 p.m.
Cross-country trails:
The main cross-country trail runs right past the Hromovka hotel. Via this, you can reach Strážné or Pláně, where you will find more trails. There are 86 km of cross-country trails in total here.
Night skiing:
The longest ski slope in the Czech Republic used for night skiing is always perfectly lit, groomed and in operation from 6.00 p.m. until 9.00 p.m. You can reach the slope from Hromovka on skis in 2 minutes.
On foot or on a sledge:
Two trails lead from the Hromovka hotel which take you to the centre of the town. One leads directly to the centre and is 1.5 km long. The second is the main trail, via which you can reach the car park at Svatý Petr and then continue on to the town centre. This is 2.5 km.
Downhill is OK, but I don’t feel like climbing all the way back up:
If you don’t want to return on foot, you can call the snow taxi scooter which is available 24/7.

Špindlerův Mlýn in winter offers visitors high-quality facilities for their winter holiday. The main reason people visit Špindl in winter is to ski on the 27 km of perfectly prepared ski slopes which are all covered by a single ski pass. Advanced skiers and beginners can find a selection of equipment rental points and ski schools in our town.
 

Proč přijet na Hromovku v zimě?

Why come to Hromovka during the winter?

Svatý Petr

Lyžařský areál s s vyhřívanou šestisedačkovou lanovkou, který je přímo propojen s Hromovkou. Na lyže můžete tak naskočit přímo u hotelu.
 

Medvědín

Slunný kopec se čtyřsedačkovou lanovkou je přímo propojen s lyžařským areálem na Mísečkách. Za příznivého počasí si zde užijete krásné výhledy na Krkonoše.

Běžecké tratě

I milovníci běžek si zde přijdou na své. Běžecké tratě začínají přímo u našeho hotelu a zavedou vás do nepoznaných zákoutí Krkonoš. Tratě jsou pravidelně upravované.

Skialpy

Pro začátečníky a i pokročilé skialpinisty funguje ve městě několik půjčoven, které poskytují i organizované výlety na skialpech s průvodcem.

Zimní turistika

Procházky po horách nejsou jenom výsadou letních dnů. I v zimě můžete vyrazit na túru pěšky nebo na sněžnicích a užívat si atmosféru zachumelených hor. 

Sáňkařská dráha

Bezmála 3 km dlouhá sáňkařská dráha ve Špindlerově Mlýně je nejdelší v ČR. V ceně vstupenky je vyvezení na start a zapůjčení saní.

Svatý Petr

This ski resort with a heated six-seater lift is connected directly to Hromovka. This means that you can jump onto your skis right by the hotel.

Medvědín

This sunny hill with a four-seater lift is connected directly to the ski resort in Mísečky. You can enjoy beautiful views of the Krkonoše Mountains there if the weather is good.

Cross-country trails

Fans of cross-country skiing are also catered for here. Cross-country trails start right next to our hotel and take you to some of the hidden corners of the Krkonoše Mountains. The trails are regularly groomed.

Ski mountaineering

There are several rental points in town providing organised ski mountaineering trips with a guide for beginners and advanced skiers.

Winter hiking

Walking through the mountains is not something to do only in the summer. You can set out on a hike in winter too or take a walk with snow shoes and enjoy the atmosphere of the snow-clad mountains.

Toboggan run

The toboggan run which is almost 3 km long in Špindlerův Mlýn is the longest in the Czech Republic. The price includes the bus ride to the start and sledge rental.