13.035 pokojů

V letech 1994 – 2021 jsme věnovali přes 13.035 pokojů zcela zdarma nebo s příspěvkem na jídlo a pití.

2016

V roce 2016 jsme nabídli ubytování o Vánocích přes Facebook. O Vánoční pobyt na Hromovce požádalo přes 6.000 maminek za pouhých 48 hodin. Přijali jsme jich 60. Tenkrát se z nevinné akce stal internetový počin desetiletí. Akce vzbudila zájem médií a poskytli jsme 25 rozhovorů. Kvůli mediálnímu tlaku jsme žádnou takovou hromadnou FB akci v následujících třech letech nevyhlásili, byť maminek jsme ubytovali v průběhu každého roku nemálo.

2019

V roce 2019 jsme opět nabídli ubytování o Vánocích zdarma přes Facebook. Nabídnuto bylo 30 lůžek. Zájemců bylo za 24 hodin 1200! Ale to není všechno. 

Turbo sbírka

Rok 2019 byl ale opět něčím výjimečný. Kamarádi zveřejnili účet na podporu maminkám s očekávaným výnosem kolem 25.000 Kč. Nečekaně bylo vybráno v rekordně krátkém čase 1.200.000 Kč. Na Štědrý den 2019 jsme tak rozdali maminkám na Hromovce k pobytu zdarma ještě obálky s finančním příspěvkem 16.000 Kč - 32.000 Kč. Zbytek peněz posloužil 19 maminkám k novému restartu a novému bydlení. Ano, slyšíte dobře, podařilo se najít stabilní důstojné bydlení pro 19 maminek. Neuvěřitelné. 50.000 Kč dostal také úžasný člověk s brilantní pověstí, kaplan jedné ženské věznice,  na pomoc ženám, které vyjdou z vězení. Asi nemusíme vysvětlovat, co se v našich hlavách odehrávalo, jak obrovská zodpovědnost byla před námi a jak jsme si moc přáli rozdat peníze, které pomohou vyřešit zásadní problémy. Takže oněch 19 maminek získalo peníze na úhradu kauce a jednoho až třech nájmů. O konkrétních případech budeme zde na tomto místě postupně psát. 

Od roku 2020 funguje

pod názvem "MAMINKY V POTÍŽÍCH" účet  247769807/0300,  na který mohou zájemci posílat příspěvky, které slouží ze 100% na pomoc matkám a dívkám v nelehké životní situaci. Poskytnutou částku následně z našich zdrojů zdvojnásobíme. Našim cílem je pomoci těmto ženám především s bydlením. V případě akutních potíží mohou využít i prostor hotelu včetně jídla zdarma. V případě pomoci s bydlením konzultujeme smlouvy, platíme kauci a jeden nebo dva nájmy. Zájemkyně osobně prověřujeme, asistujeme při uzavírání smlouvy, komunikujeme jak s pronajímatelem tak i se sociální pracovnicí, kterou má dotyčná přidělenou.